@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ


พระมหาเหรียญชัย  พลญาโณ
หัวฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ

โทร. 087-4830201    E-MAIL :  MCU_5339202008@hotmail.com
พระพงศธร  เพชรเทพ
กรรมการ

โทร. -    E-MAIL :  MCU_5339202016@hotmail.com


พระไพศาล  ฐิตโสภโณ
กรรมการ

โทร. -    E-MAIL :  -
พระชาตรี  สิริมงฺคโร
กรรมการ

โทร. -    E-MAIL :  -


พระกิตติ  กิตฺติปญฺโญ
กรรมการ

โทร. 083-5986566  E-MAIL :  MCU_5339202006@hotmail.com
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น