@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานงบปรมาณ

พระพรหมพิริยะ  ถาวโร
หัวฝ่ายงบประมาณ
โทร. 083-4218385  e-mail : mcu_5339202027@hotmail.com


พระกิตติศักดิ์  กิตติวํโส
กรรมการ
โทร. 085-2153846  e-mail : mcu_5339202015@hotmail.co.th


พระมหายุทธชัย  อุบัวบล
กรรมการ
โทร. 084-4202055  e-mail : -
พระมหาเชษฐา  อินทริง
กรรมการ
โทร. 089-9412817  e-mail : -
สามเณรศรายุทธ  แก่นพรม
เลขานุการฝ่ายงบประมาณ
โทร. 082-4762528 e-mail : mcu_5339202025@hotmail.comหน้าที่  
                   ฝ่ายงบประมาณ สาระสำคัญ ควบคุมดูแลการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  ควบคุมดูแลทรัพย์สินของห้องเรียน  ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  ตรวจสอบทรัพย์สินของเรียน  และงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น