@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เสนอคณะกรรมการห้องทุกรูป เกี่ยวกับชมรม

     ใครมีชื่อชมรมก็เสนอได้ตรงนี้เลยนะคับประชุมครั้งหน้ากระผมจะได้จัดเอกสารถูกต้องเพื่อแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 / 08 / 54

2 ความคิดเห็น:

มจร.ห้องเรียนวัดดสธรวราราม คณะครุศาสตร์ ปี 2 กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
มจร.ห้องเรียนวัดดสธรวราราม คณะครุศาสตร์ ปี 2 กล่าวว่า...

ผมพระมหาจรัญ ขอเสนอชื่อชมรม(สานพลังสัมพันธ์สร้างฝันน้อง)

แสดงความคิดเห็น