@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประชุมประจำเดือน

ขอเชิญสมาชิกนิสิตครุสาสตร์ปี2ร่วมประชุมประจำเดือน

      
          จึงขอให้สมาชิกนิสิตได้เข้าร่วมประชุมกันในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา๐๙.๐๐ น. (ภาคเช้า) ส่วน(ภาคเย็น)เวลา๑๘.๐๐ น.ณ ห้องเรียนชั้น ๔ ห้อง ๔๐๖ อาคารพรหมคุณาภรณ์  เพื่อร่วมกันปรึกษาเรื่องในห้องต่อไป.


พระมหาจรัญ  ฐิตโสมนสฺโส
                         ห้วหน้าห้องครุสาสตร์ ปี๒

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น