@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโฮม การวิจัยในชั้นเรียน

เทคโฮม1.ตามความเข้าใจของท่าน การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร?                             

2.ปัญหาวิจัยคืออะไร? ปัญหาวิจัยที่ดีควรมีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง?

3.ขั้นตอนการวิจัยทั่วไปและการวิจัยในชั้นเรียนมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร?จงอธิบายโดยใช้
แผนภาพประกอบ.


อ.เจษฎธัช คำแก้ว
21/07/55


รวบรวมและส่งชั่งโมงหน้า (25/07/55)


 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น