@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนะนำตัว ผู้ดูแล ระบบ คนใหม่ครับ

  สวัสดี่ครับ ผม พระพงศธร กิตฺติญาโณ รหัส 5339 2020 16

เป็นผู้ดูแลระบบบล็อกคนใหม่ ครับ ตามมติวาระการประชุมครั้งที่ ๑ ของห้องเรียนครุศาสตร์ ปี ๓

พ.ศ.๒๕๕๕ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น