@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อ.เปงขนางค์

๑.ให้ท่านอธิบายหลักการเขียนข้อสอบที่ดี

๒.ยกตัวอย่างข้อสอบที่ท่านมีความเห็นว่าเป็นข้อสอบที่ดีท่านละ ๕ ข้อพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ

๓.ยกตัวอย่างข้อสอบที่่ท่านมีความคิดเห็นว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ดี ท่านละ ๓ ข้อพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ

คัยอยากได้เอ บอกนะ ผม จัด ให้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น